13. nedeľa rok C – slovo k evanjeliu (Lk 9,51-62)

13_cezrok CKeď sa napĺňali dni, v ktoré mal byť vzatý zo sveta, pevne sa rozhodol ísť do Jeruzalema a poslal pred sebou poslov. Oni sa vydali na cestu a prišli do istej samarijskej dediny, aby mu pripravili nocľah. Ale neprijali ho, lebo mal namierené do Jeruzalema. Keď to videli učeníci Jakub a Ján, povedali: „Pane, máme povedať, aby zostúpil oheň z neba a zničil ich?“ On sa obrátil a pokarhal ich. A odišli do inej dediny. Ako šli po ceste, ktosi mu povedal: „Pôjdem za tebou všade, kam pôjdeš.“ Ježiš mu odvetil: „Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda, ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniť.“ Inému vravel: „Poď za mnou!“ On odpovedal: „Pane, dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca.“ Ale Ježiš mu povedal: „Nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych. Ty choď a zvestuj Božie kráľovstvo!“ Aj iný hovoril: „Pane, pôjdem za tebou, ale najprv mi dovoľ rozlúčiť sa s rodinou.“ Ježiš mu povedal: „Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo.“
(Lk 9,51-62)
Napĺňanie dní evokuje prípravu narodenia Pána Ježiša, kedy sa tiež napĺňal čas a všetko bolo pripravené na veľkú udalosť Ježišovho príchodu na svet. Teraz v deviatej kapitole Lukášovho evanjelia sa začína rozsiahly opis Ježišovej cesty do Jeruzalema, kde sa odohrá ďalšia veľká udalosť – mimoriadny odchod Ježiša z tohto sveta. Zaujímavé je že na začiatku Jozef s Máriou, ktorí majú pripraviť obydlie na príchod malého Ježiška, sú v rovnakej situácii ako Ježišovi učeníci – jeho nová rodina. Obidve skupiny sú odmietnuté – jedna v Betleheme, druhá v samarijskej dedine. Téma odmietnutia pokračuje aj v ďalšom priebehu Ježišovej cesty, ale už v novom rozmere. Ježiš poukazuje na nepravé podoby učeníctva a falošné predstavy o jeho nasledovaní.
Najprv pokarhá Zebedejovcov – Jakuba a Jána – za ich chuť pomstiť sa Samaritánom. Dôvodom pokarhania je ich nechuť nasledovať Ježiša aj v neúspechu a odmietnutí. Stávajú sa tak modelom učeníka, ktorý prichádza po ceste za Ježišom a oduševnene hovorí, že za ním pôjde kdekoľvek. Ježiš mu však decentne skladá ružové okuliare a pripomína, že ak hľadá stabilný domov a zabezpečenie, tak je na zlej adrese. Syn človeka nemá domov, je stale v pohybe – na ceste za svojim poslaním. Na tejto ceste
Druhý typ učeníka sa snaží skĺbiť nasledovanie Ježiša s vďačnosťou rodičom, čo je opäť téma domova. Pochovať otca znamenalo postarať sa o neho v jeho starobe. Ježiš nechce mať nevďačných učeníkov, ale chce aby mali jasno v hodnotách. Ak uveria Ježišovi a zvestujú Božie kráľovstvo, Boh sa o nich postará tak ako Máriu a Jozefa na začiatku v Betleheme.
Tretí typ učeníka má tiež ochotu nastúpiť na cestu za Ježišom, ale opäť má na prvom mieste niečo iné – úzky vzťah s rodinou. Prosba o dovolenie rozlúčiť sa s rodinou je nepochopením Božieho kráľovstva a prejavom malej dôvery voči Ježišovi. On nechce aby človek stratil svoju rodinu, rovnako ako nechce, aby stratil svoj život. Ježiš hovorí že treba načas opustiť svoju rodinu i svoj život, aby učeník znovuobjavil aj svoju rodinu aj svoj život.

© Štefan Novotný 29.6.2013

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *