27. nedeľa rok C – pohľad ekonóma

27_cezrok_C_ek (2) (720x416)Tak ako predtým aj dnes prosíme Pána o to, aby nám dal väčšiu vieru. Viera je základom kresťanského života. Tu je potrebné uviesť, že viera sa nepraktizuje iba v kostole, ale jej pretavenie do života je priam žiaduce. Nemožno byť kresťanom iba v sakrálnom priestore. Poslanie kresťanov má oveľa hlbší význam. Čo to znamená byť užitočný sluha, o ktorom dnes hovorí Ježiš? V prvom rade je potrebné uviesť, že byť sluhom, nie je negatívne. Je to veľké poslanie. Keď si vyhľadáme v Krátkom slovníku slovenského jazyka slovo „slúžiť“, nájdeme ho tam vo význame: „pracovať v prospech niekoho, niečoho, pomáhať.“ (J. Kačala – M. Pisárčiková – M. Považaj – Krátky slovník slovenského jazyka 4) To znamená, že sluha pracoval v prospech svojho pána. Plnil jeho príkazy. Napriek tomu o ňom Ježiš povedal, že je neužitočný sluha, ak urobí iba to, čo je povinný urobiť. Dnes môžeme vyhodnotiť našu prácu. Sme užitoční alebo neužitoční sluhovia? Robíme iba to, čo sa nám povie? Vykonávame svoju prácu, povolanie, úlohy vo svojom osobnom živote nad rámec príkazov a plánov? Žiadna práca vykonávaná poctivo nie je jednoduchá. Od každého človeka záleží aký má postoj k vykonávanej práci. Je však zaujímavé sledovať veci komplexne. Naše postoje ovplyvňujú aj ekonomickú situáciu v našej rodine, spoločnosti, krajine. Nie je to záležitosť čisto spoločenská, ale je predovšetkým individuálna. Pozrime sa napríklad na robotníka, ktorý je stavbárom. Jeho úlohou je postaviť kvalitný dom, v ktorom budú kancelárie pre ďalšie firmy. Kvalita jeho práce má priamy dopad na spokojnosť odberateľa, jej zamestnancov a tiež aj klientov. V prípade kvalitnej práce, môže robotník získať ďalšiu prácu. Vezmime si vedúceho zamestnanca. Kvalita jeho práce, ktorá zahŕňa okrem odbornej práce aj komunikáciu s podriadenými, má priamy vplyv na spokojnosť jeho podriadených. Táto spokojnosť sa neprejavuje iba v dobre podanom výkone, ale predovšetkým v priateľskom pracovnom prostredí, v dobrej nálade a pracovnej pohode všetkých zamestnancov. Pápež Lev XIII. vo svojej encyklike Rerum novarum píše: „Pochvalu si zasluhujú najmä mnohí katolíci, ktorí, poznajúc požiadavky doby, vyvíjajú všetko úsilie, aby čestným spôsobom vylepšili situáciu robotníkov. Vzali do svojich rúk ich záujmy a skúmajú, ako zvýšiť blahobyt jednotlivcov i domácností; ako podľa spravodlivosti usporiadať vzťahy medzi robotníkmi a zamestnávateľmi; ako živiť a prehlbovať u jedných i druhých zmysel pre povinnosť a zachovávanie evanjeliových prikázaní. Tých prikázaní, ktoré chránia ducha od každého druhu extrémov, vedú ho k miernosti a i pri tej najväčšej rozličnosti osôb zachovávajú v občianskom spolunažívaní súlad.“ (Lev XIII. – Rerum novarum) Dnešná vyslovená prosba o väčšiu vieru, nie je iba prosbou o vieru v duchovnej oblasti. Naša viera má veľký vplyv na rozvoj spoločnosti v kontexte personalizmu sociálneho učenia Cirkvi. Záleží od každého človeka aký postoj zaujme a ako sa v jednotlivých situáciách rozhodne.

© Jaroslava Kmecová, 03. 10. 2013

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *