3. nedeľa A – slovo k prvému čítaniu (Iz 8,23b–9,3)

23b V predošlom čase Pán ponížil krajinu Zabulon a krajinu Neftali, ale v poslednom čase oslávi morskú cestu, kraj za Jordánom, územie pohanov. 1 Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie veľké svetlo; nad tými, čo bývajú v krajine temnôt, zažiari svetlo. 2 Rozmnožuješ plesanie, zväčšuješ radosť. Jasajú pred tebou, ako sa jasá pri žatve, ako plesajú tí, čo sa delia o korisť. 3 Pretože lámeš jeho ťažké jarmo, brvno na jeho pleciach a palicu jeho utláčateľa ako v deň porážky Madiánčanov.

(Iz 8,23b–9,3)

Naše čítanie je súčasťou perikopy Iz 8,23b–9,6. Text ospevuje nového kráľa, ktorý sa ujíma vlády a zasadá na Dávidov trón. Symbolika veľkého svetla, ktoré prežaruje tmu, je vyjadrením nádeje, že s týmto kráľom príde spravodlivosť a pokoj tam, kde pred tým panovala nespravodlivosť a útlak. V predexilovej dobe mohlo pravdepodobne ísť o Ezechiáša a Asýrsko. Máme tak pred sebou orákulum, ktoré zostavil prorok z príležitosti korunovačnej slávnosti.

Ostáva otvorené, komu Izaiáš adresuje slová o zväčšovaní radosti, pred kým sa jasá, a kto láme jarmo útlaku. Boh alebo kráľ? Môže to byť kráľ; podobné slová boli totiž bežnou súčasťou korunovácií. Ešte viac sa hodia samozrejme Bohu. Ukazuje sa aj tretia možnosť. Asýrčania označovali svojich vazalov, ako tých, čo nesú jarmo. Tu sa odvoláva na zlomenie jarma ako v dňoch Madiánčanov. Je to odkaz na Gedeona, prostredníctvom ktorého Boh vyslobodzoval svoj ľud (Sdc 6,33–8,28). Boh si už v dejinách zvolil človeka za svojho spolupracovníka a robí to znova. Teda odpoveď by mohla byť Boh a človek.

Neprekvapuje, že sa dnešné čítanie číta počas polnočnej omše na Narodenie Pána. Tam ešte lekcionár pridáva známe slová: „Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn“ (9,5). Boh zachraňuje prostredníctvom človeka. Božia spásna dynamika, ktorú vidíme už v Starom zákone, ide až tak ďaleko (resp. blízko), že sa sám stáva človekom. Druhá strana rovnakej mince ukazuje, že človek, ktorý je blízko Boha, môže rozmnožovať radosť vo svojom okolí. Dokonca dostáva moc lámať jarmo.

Nech sa nám darí stále viac napĺňať zverený potenciál, uľahčovať rozličné bremená, aby bol náš svet radostnejším miestom pre život. Všetkým požehnanú Nedeľu Božieho slova.

Foto: Yøe Kovalík
Literatúra: Roberts J.J.M. First Isaiah: A Commentary. Hermeneia. Minneapolis : Fortress Press, 2015.

One Comment on “3. nedeľa A – slovo k prvému čítaniu (Iz 8,23b–9,3)”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *