3. veľkonočná nedeľa C – pohľad psychológa

Ústrednou postavou nedeľného evanjelia je Peter. Ježiš sa učeníkom zjavuje pri brehoch jazera. Na Jeho slovo sa naplnia siete rybami a potom nasledujú tri otázky na Petra o tom, či má Ježiša rád. Dlho som premýšľal, akým smerom sa uberiem v dnešnej úvahe a pritom odpoveď som mal rovno pred nosom. Tým spoločným prvkom, ktorý sa týka mojej profesie a dnešného evanjelia je kladenie otázok. Pri práci psychológa každodenná záležitosť. Pri kladení otázok sa musí dbať aj na formuláciu, aby sa otázka neminula účinku a donútila klienta zamyslieť sa nad tým, čo prežíva a prečo je to asi tak.
Kladenie otázok v psychoterapii skvalitnil hlavne jeden z terapeutických smerov, konkrétne prívrženci tzv. systemickej terapie. Systemický prístup rozvíja profesionalitu založenú na schopnosti viesť rozhovor s klientom tak, aby bol rešpektujúci, estetický a užitočný, aktivizuje osobné a sociálne zdroje klienta. Zameriava pomáhanie viac na prítomné možnosti, ako na analýzu životnej histórie. Vyzdvihuje klientove silné stránky viac, než jeho zlyhania, či neúspechy. Cieľom kladenia otázok nie je získavanie informácií, ale aktivovanie nevyužitých zdrojov klienta. Medzi silné nástroje patria tzv. cirkulárne nástroje – otázky cielené na skúmanie funkcie symptómu z perspektívy jednotlivcov zapojených do problémového systému (Kto ako vidí problém? Aké sú rozdiely vo vnímaní problému? Čo si myslia členovia problémového systému jeden o druhom, že ako vidia problém?) Typické je tiež zameranie otázok na kontext problému (Koho každého sa problém týka? Aké očakávania od terapie majú zainteresovaní členovia problémového systému?), výnimky v probléme, spôsoby zvládania problému v minulosti a pod..
Ježiš položil Petrovi taktiež 3 otázky, alebo skôr rovnakú otázku položil 3 rôznymi spôsobmi. Odpoveďami Peter potvrdil, že Ježiša miluje. Odpoveďou potvrdil vzťah k Nemu. Teraz nasleduje otázka na nás: Ako by sme odpovedali na Ježišovu otázku my? Vedeli by sme, tak ako Peter potvrdiť náš vzťah k Bohu, alebo by sme odpovedali, ako Peter slúžke v neďalekej minulosti, keď sa ohrieval pri ohni na nádvorí: „Žena, nepoznám ho.“
© Mgr. Peter Chomjak, 14.4.2013

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *