30. nedeľa cez rok A – slovo k evanjeliu (Mt 22,34-40)

30_cezrok_A_ev (720x497)Keď sa farizeji dopočuli, že Ježiš umlčal saducejov, zišli sa a jeden z nich, učiteľ zákona, sa ho spýtal, aby ho pokúšal: „Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?“
On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie.
Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!
Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci.“

Mt 22, 34-40

Farizeji sa po umlčaní saducejov mohli cítiť na koni. Neboli v dobrom vzťahu so Saducejmi a najmä spôsob, akým sa Ježiš vysporiadal s témou viery vo vzkriesenie bol imponujúci pre skupinu, ktorá práve na tejto téme sa rozchádzala so svojimi oponentami. Pracovné stretnutie farizejov mohlo teda mať aj pozitívny rozmer v zmysle získania Ježiša pre ich agendu. Tomu však predchádzalo stretnutie kde sa mala vyjasniť metodológia ako ho osloviť a oskúšať.

Na druhej strane je tu otázka prečo ho „pokúšali“. Otázkou je preklad slovesa „peirazón“, ktoré môže znamenať pokúšať alebo skúšať. Ostatné prípady v rámci evanjelií však naznačujú, že toto slovo sa používa v negatívnom význame a že Ježiš bol skutočne pokúšaný, resp. skúšaný s úmyslom dať mu prepadnúť. Za týmto postojom je možné vidieť snahu dištancovať sa od Ježiša aj napriek tomu, že zdieľal s nimi vieru vo vzkriesenie. Dôvodom boli ich predchádzajúce spory a Ježišove obvinenia farizejov z pokrytectva. Preto vyberajú spomedzi seba jedného znalca zákona (tzv. zákonník), ktorého úlohou bolo dokázať Ježišovi, že nepozná a nemá dostatočnú úctu k Zákonu.

Vieme ako test dopadol, Ježiš urobil skúšku na jednotku a vzal odvahu svojim oponentom z radov farizejov. A aby sme neboli nespravodliví k farizejom, je potrebné povedať, že z tejto židovskej skupiny veriacich sa nejeden aj vďaka Ježišovým odpovediam stal učeníkom Kráľovstva, ako o tom svedčí Mt 13,52 „Preto sa každý zákonník, ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva, podobá hospodárovi, ktorý vynáša zo svojej pokladnice veci nové i staré.“ Láska k blížnemu teda nebola len v Ježišových ústach, ale bola účinnou mocou, ktorá konala svoje dielo v srdciach jeho blížnych.

Štefan Novotný, 25.10.2014

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *