32. nedeľa rok C – pohľad ekonóma

32_cezrok_C_ek (720x540)Ježiša sa často ľudia pýtali otázky. Niektoré otázky boli veľmi aktuálne, iné nemali opodstatnenie a niektoré boli položené, aby ho pokúšali. Ľudia majú veľkú tendenciu sa pýtať, pokiaľ nedostanú odpoveď, po ktorej túžia oni sami. Nejde o hľadanie pravdy, ale o akési potvrdenie, že to čo si ja myslím a prezentujem, je správne. V dnešnom evanjeliu Ježiš trpezlivo vysvetľoval saducejom odpoveď na ich otázku. Koľkokrát sa aj my v oblasti ekonomiky pýtame, nie z dôvodu poznania pravdy, ale z nutnosti potvrdiť si svoju vlastnú teóriu? Tak je to aj pri problematike neuhrádzania záväzkov. Je veľa ľudí, ktorí žijú „na dlh“. Veď je to také moderné. V televízii, rádiu, v novinách, či na internete chodia neustále reklamy, ktoré hovoria o výhodných úveroch. Tieto úvery majú fantastické podmienky, tak prečo ich nevyužiť. Navyše reklama je plná dostatočných záruk a veď „všetci žijú z úverov.“ Žijeme v dobe, keď žiť na dlh je normálne. Iste, mladí ľudia, ktorí si zakladajú rodinu, potrebujú úver na bývanie, auto a podobne. Tiež sú projekty, ktoré si vyžadujú dostatok finančných prostriedkov na začiatok. Avšak je potrebné zvážiť, na aký účel úver potrebuje človek a ako ho bude splácať. Pri uvažovaní o úvere je potrebné vychádzať z reálnych skutočností. To znamená odpovedať si aj na nasledujúce otázky: Budem mať z čoho úver splácať, ak by som prišiel o prácu? Aká je výška úroku? Aké sú ďalšie poplatky nevyhnutné k vybaveniu a splácaniu úveru? Ak chcem byť ručiteľom môjho priateľa, ktorý si berie úver, som ochotný v prípade jeho nesplácania, splácať úver zo svojich príjmov? Mnoho ľudí chce žiť tak povediac bez finančného stropu. Ľudia majú radi nakupovanie vecí. Žijeme v dobe, kedy sa auto kupuje na max. 5 rokov, nábytok sa kupuje na dva roky a podobne. Vyplýva to z mnohých faktorov. Medzi ne patrí napríklad nedostatočná kvalita výrobkov, respektíve doba používania max 2 roky. V minulosti sa vyrábal nábytok z dreva, ktorý vydržal aj niekoľko storočí. Dnes sa vyrába nábytok z iných materiálov (drevotrieska a podobne), ktoré sú síce lacnejšie, ale sú aj menej kvalitné. A tak by sme mohli menovať ďalšie výrobky. Dnes sa berú úvery na dovolenky, nákup nábytku, nákup oblečenia a podobne. Každá rodina má veľa tovaru na splátky, čo je tiež istá forma úveru. Neuvedomujeme si, závažnosť brania úverov. Každý úver znamená pre rodinu dobrovoľné podstúpenie rizika v prípade nesplácania úverov, zmeny úverových podmienok, zmenu veriteľa a podobne.  A mnoho ľudí je ľahostajných voči splácaniu týchto úverov. Tiež v našej krajine žije istá skupina ľudí, ktorí nesplácajú svoje záväzky voči dodávateľom, voči štátu, voči zdravotným a sociálnym poisťovniam a podobne. Takéto správanie vážnym spôsobom ohrozuje nielen samotnú demokraciu a demokratické princípy, ktoré sú založené na zodpovednosti každého človeka, ale do nepriaznivej situácie nepriamo dostáva ľudí, ktorí čakajú na tieto splátky. Ak dodávateľovi nezaplatí odberateľ za materiál, tovary alebo služby, dostáva dodávateľa do patovej situácie, nakoľko si ani on nemôže plniť svoje záväzky voči zamestnancom, jeho dodávateľom a podobne. Ale niekto v konečnom dôsledku to zaplatiť musí. Niektoré firmy museli pre nezaplatenie záväzkov zo strany odberateľov predať časť majetku alebo aj celú firmu. V prípade, že neplatiči dlhujú  štátu, v konečnom dôsledku to zaplatia všetci pracujúci ľudia a firmy. V tejto oblasti sa splátky premietnu do zvýšenej daňovej a odvodovej povinnosti. Sme občanmi tejto krajiny a podľa platných právnych predpisov aj dlhy sú predmetom dedičstva. Uvedomujú si rodinní príslušníci, že ich dlhy dedia ich najbližší príbuzní? Uvedomujeme si ako občania tejto krajiny, že ak sú výdavky v akejkoľvek oblasti vyššie ako príjmy, v konečnom dôsledku rozdiel budeme musieť splatiť? Nie o desať rokov, ale začíname ich splácať už v tomto čase. A tak sa môžeme pýtať tak ako saduceji Ježiša mnoho otázok, na ktoré poznáme odpovede. Nič to nemení na odpovedi, ktorá je v ekonomike zrejmá. Napriek jasnosti odpovedí v tejto oblasti, je potrebné neustále prosiť Boha a Máriu Matku Dobrej rady o múdrosť. „Lebo vo všetko si, Pane, povýšil a oslávil svoj ľud. Neopustil si ho, ale vždy a všade si mu pomáhal.“ (Múd 19,22) V tejto nádeji hľadajme východiská zložitých a na prvý pohľad neriešiteľných situácií tak v ekonomickej ako aj v iných oblastiach života človeka.

© Jaroslava Kmecová, 05. 11. 2013

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *