4. veľkonočná nedeľa C – pohľad ekonóma

Ježiš dnes poukazuje na niekoľko veľmi dôležitých vecí. Hovorí o tom, že jeho ovce počúvajú jeho hlas a idú za ním. Koho počúvame my? Za kým kráčame keď pracujeme,  nakupujeme, vzdelávame sa, šporíme alebo míňame? Aký postoj máme voči našej práci, zamestnávateľom, zamestnancom, nášmu štúdiu? „Ľudia stratili predstavu o celku, stali sa zameniteľnými „kolieskami“ v strojovom procese výroby, prestali chápať výrobky, na ktorých pracovali, a ich kvalifikácia bola degradovaná na niekoľko jednoduchých, bezmyšlienkovitých úkonov. Tak vznikli gigantické montážne linky, ktorá sa dali jednoducho presunúť do vedomostne chudobných a platovo lacných kultúr a oblastí. Vedomosti boli degradované na prosté informácie, pracovné schopnosti a úzko špecializované funkcie. Svet síce dostal lacné, masové výrobky, vyznačujúce sa rovnakosťou a stratou individualizácie, ale zároveň stratil aj remeselné pochopenie celku, toľko nutného k efektívnym inováciám a posilneniu konkurencieschopnosti. Presúvanie výrob do stále lacnejšieho a primitívnejšieho prostredia zanechalo celé ekonomiky a kultúry bez spoľahlivých a použiteľných vedomostí, pohybujúcich sa v mori informácií a špecializovaných, ale už nepotrebných úkonových schopností. Čím menej ľudia vedia, tým väčší je počet jednoduchých operácií v procese, čím väčší je počet súčiastok produktu a čím nižšie sú nároky na pracovnú silu, tým náročnejšie a drahšie sú nároky na organizáciu, koordináciu a manažment, a tým silnejšie sú tlaky na automatizáciu a robotizáciu automatizovaného prostredia.“ (Zelený M. – Košturiak J. – To vám byl divný svět… Úvahy o proměnách světa kolem nás.) Ježiš nás v dnešnom evanjeliu ubezpečuje o tom, že tí, ktorí ho počúvajú: „Nezahynú nikdy a nik mi ich nevytrhne z ruky.“ Toto je ubezpečenie, ktoré potrebujeme. Potrebujeme si uvedomiť, že Boh nám dal rozum a dáva nám aj zdravie a všetky ostatné veci k tomu, aby sme študovali a pracovali. Možno niektorí aj s ťažkým krížom (zdravotné problémy, rodinné problémy,…). Nespoliehajme sa na zdanlivé výhody, ktoré nás môžu pripraviť o česť a ľudskú dôstojnosť. Pozrime sa na svet celistvo, nie iba na jednotlivé časti. „Svet okolo nás je celistvý a my musíme rozumieť celku, nie iba jeho jednotlivým častiam.“ (Košturiak J. – Úvahy na každý deň. Zamyslenia a otázky o manažmente, podnikaní a živote.) Keď tak prechádzam krajinami, teraz v jarnom období, zisťujem, že polia sú zasiate. Je nádherné pozorovať obrábané polia, kde sa pestuje obilie, zelenina, ovocie,… a upravené záhrady. A kde sme my? Prečo nemáme obrobené polia? Prečo nepestujeme obilie? Prečo sa spoliehame iba na dovoz? Nechce sa nám v pote tváre pracovať? Boh nám nesľubuje pohodlný a ani jednoduchý život, ale sľubuje nám večný život. Tiež nás ubezpečuje o tom, že On a Otec sú jedno. Zároveň nás ubezpečuje o tom, že nik nás nemôže Otcovi vytrhnúť z ruky. Nebojme sa začať od seba. Nebojme sa pracovať v pote tváre, a ani sa nebojme v dôvere prekonávať ťažké prekážky. Všetky ľahké a jednoduché cesty nie sú od Otca. Pretože v Starom zákone v Knihe Sirachovcovej sa píše: „Znášaj, čo ti znášať ukladá Boh; pevne sa pridaj k Bohu a vytrvaj, aby si vzrástol životom, keď príde koniec. Prijímaj všetko, čo ťa zastihne, vytrvaj v bolesti, maj trpezlivosť, ak ťa niečo sužuje. Lebo zlato a striebro čistia ohňom a bohumilých ľudí v peci utrpenia.“ (Sir 2, 3 -5) Nebojme sa ťažko pracovať, pretože aj pri práci si nás Boh pripravuje na večný život s Ním. Študujúcich pripomínam, že štúdium je veľmi dôležité. Nepremárnite čas, kedy sa máte zodpovedne pripravovať na budúce povolanie. Neobzerajte sa za seba, na pravo a ani na ľavo. Pozerajte pred seba,  vzdelávajte sa a predbiehajte sa v múdrosti. Pretože „dobre vzdelaný skrýva na čas svoje slová, ale pery mnohých budú hovoriť o jeho vzdelanosti. Medzi pokladmi múdrosti je návod na vzdelanosť.“ (Sir 1, 30- 31) Cez prácu i štúdium Boh okresáva naše vlastnosti a povahu. Na druhej strane tvrdou prácou i štúdiom môžeme zveľaďovať našu záhradu, našu obec i našu krajinu. Aby každé pole bolo obrobené a aby naša krajina prekvitala nielen po ekonomickej stránke, ale predovšetkým aj po ľudskej stránke. Nezabúdajme, že našimi poliami sa pred pár rokmi rozliehal spev našich predkov, ktorí takto zvelebovali Boha za všetky dobrodenia.

© Jaroslava Kmecová, 19.04.2013

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *