4. veľkonočná nedeľa C – pohľad psychológa

„Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a oni idú za mnou.“ V nedeľnom evanjeliu je Ježiš vykreslený Jánom ako pastier, ktorému nie je jedno, čo robí jeho stádo a jeho stádo mu zase plne dôveruje a ide za ním. Ježiš podľa tohto opisu disponuje práve takouto schopnosťou, po ktorej túži, alebo si ju želá mať každý riadiaci pracovník. Tou schopnosťou je tzv. leadership alebo tiež inak povedané vedenie ľudí.
Leadership je taká schopnosť, pomocou ktorej jednotlivec presviedča druhých, aby sa snažili dosiahnuť stanovené ciele, alebo tento pojem môžeme definovať ako proces, pomocou ktorého sa jeden človek snaží ovplyvniť iných jedincov. Nevyhnutným predpokladom vedenia je moc (power). Moc je schopnosť jednotlivcov alebo skupín meniť alebo ovplyvňovať názory alebo tiež správanie ľudí. Existuje mnoho typov moci, jedným z nich je tzv. právomoc, ktorá v sebe nesie právo vyplývajúce z funkčného miesta v organizácii – som riaditeľ, tak ma počúvajte.
Paradoxom je, že ak chce jednotlivec ovplyvňovať iných, musí byť sám do istej miery ovplyvňovaný. Vedúci musí byť ovplyvňovaný podriadenými. Prax ukazuje, že s rastom účasti podriadených na moci, rastie aj moc vedúcich.
Vrátim sa na začiatok. Asi každý vedúci sníva o tom, že jeho podriadení budú počúvať jeho hlas a ísť za ním a dôverovať mu. Skúšajú to rôznym odmeňovaním, zastrašovaním, prílišnou autoritou a pod. Jednoducho zhrnuté vyzdvihujú sa nad podriadených a tým sa od nich vzďaľujú. A riešenie sa vynára práve opačným smerom: nie cestou nahor, ale nadol – priblížiť sa na úroveň podriadených, načúvať ich názorom, nápadom, potrebám – poznať ich a byť ako jeden z nich. Nepristupovať k nim s pozície autority, ale z pozície ľudskosti, priateľstva. Prax potvrdzuje. že to prináša svoje ovocie. A to isté robí aj Ježiš. Nestavia sa do pozície trestajúceho Boha, ale uponížil sa a stal sa človekom, aby nám bol podobný a aby bol našim priateľom. On nás pozná, ale či aj my poznáme Jeho a ideme za Ním? Pre mňa osobne je jasným príkladom dokonalého riaditeľa.
© Mgr. Peter Chomjak, 19.4.2013

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *