7. nedeľa cez rok A – pohľad ekonóma

OLYMPUS DIGITAL CAMERAVšade okolo nás je veľa nevraživosti, sebeckosti, neúprimnosti, závisti, nenávisti a mohli by sme pokračovať ďalej. Keď sa rozhodneme ísť do prírody na prechádzku, vidíme niečo iné. Odpútaní od televízie, médií, internetu, telefónu začíname vnímať aj iný svet. Svet plný nádherných prírodných krás, svet rastlín a živočíchov, svet priateľov kráčajúcich vedľa nás. Možno si myslíme, že sme už „vyrástli“ z týchto „sentimentálnych“ krás, ktoré sú súčasťou nášho života. V práci stále počúvame o podvodoch, klamstvách, zákernostiach, ktoré sú súčasťou ľudského života a ktoré sú dnes predmetom dnešného evanjelia. Musí to tak byť? Môžeme  v takomto svete žiť kvalitne a povzbudzovať sa k rozvoju a prekonaniu krízy? Dnes sa stretávame s mnohými nápadmi, ako prekonať krízu a ako zlepšiť svoju sociálno-ekonomickú situáciu. Je veľa návodov na je prekonanie. Avšak najdôležitejšie je kráčať vpred a neuspokojovať sa s tým, čo sme dosiahli. Dôraz je potrebné klásť na rozvoj a prácu, ktoré majú byť realizované s dôrazom na človeka. Tu je na mieste otázka: Ako možno realizovať rozvoj vo svojej práci, keď sa človek pri nej stretáva s nenávisťou, závisťou a nevraživosťou? Je ťažké v práci byť dobrými ľuďmi, keď všade okolo nás musíme byť neustále v „strehu“.  Môžeme meniť iných, ak nebudeme meniť predovšetkým seba samého? Pri menení seba samého a pripomenutia si správnych postojov človeka je potrebné v prvom rade načúvať dnešnej dobe a nezabúdať pritom na dôsledky a zodpovednosť minulosti a budúcnosti. Minulosť z toho dôvodu, že človek sa v minulosti dopustil vážnych chýb a omylov. No zároveň mnoho vecí z minulosti bolo výborných. Nie je potrebné všetko iba odsúdiť. Naopak, je potrebné veci zvážiť, prehodnotiť a obohatiť sa o nové poznatky. Budúcnosť preto, že nemožno realizovať rozvoj bez zváženia dôsledkov. S múdrosťou sa môže realizovať rozvoj, ktorý nebude podporovať pasivitu človeka, ale jeho aktívnu činnosť. Problematika investovania do človeka je problematikou zameranou na aktivitu a aktivita je základom pre rozvoj. Rozvoj je možné realizovať s ohľadom na morálno-etické princípy a na hodnoty, ktoré pomáhajú človeku rásť. Investície do človeka nie sú zaujímavé pre všetkých ľudí – investorov. A možno mnoho investorov ani nechce investovať do človeka, ktorý má svoju dôstojnosť, svoju cestu, svoju identitu. Avšak je tu veľká časť ľudí, ktorí už v tejto oblasti investujú a majú záujem o investície aj v budúcnosti. Na Slovensku existuje množstvo ľudí a organizácií, ktorí sa venujú investovaniu do človeka a jeho rozvoja. Buďme vnímaví na všetky podnety, aktivity a projekty zamerané na investície, ktoré človeka nenechávajú v pasivite a v závislosti na systémoch alebo ľuďoch. Nebojme sa investovať do človeka a jeho rozvoja, ktorého základ je aktivita. Nevytváranie finančného zisku neznamená, že zisk možno dosahovať iba prostredníctvom ekonomicko-účtovných výkazov. Zisk možno dosahovať aj inými spôsobmi, ktoré nie sú vždy vyčísliteľné alebo oceniteľné v peniazoch. Učme sa stavať a nie rúcať. Budujme, investujme, zveľaďujme, spoločne sa motivujme a inšpirujme k mnohým veciam. Negatívnych vecí je veľmi veľa. No oveľa viac je pozitívnych vecí, o ktorých sa nerozpráva a tým sa ochudobňujeme. Bohatý človek nie je ten, ktorý prijíma, ale ten, kto dáva aj to, čo nemá. Možno je to úsmev, možno povzbudivé slovo, možno prejav radosti alebo nádeje. Nečakajme, kým spravodlivejší od nás začnú konať spravodlivo. Pracujme na svojom sebazdokonaľovaní. Skúmajme svoje postoje, zásady a princípy, prostredníctvom ktorých sa nebojme vydávať svedectvo o tom, že aj hriešny človek s Božou pomocou môže sa zdokonaľovať v spravodlivosti, zabúdajúc na seba a kráčajúc v ústrety iným.

© Jaroslava Kmecová, 20. 02. 2014

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *