4. adventná nedeľa A – slovo k prvému čítaniu (Iz 7,10–14)

10 Pán prehovoril k Achazovi: 11 „Žiadaj znamenie od Pána, svojho Boha. Žiadaj ho, či v hĺbkach podsvetia, alebo hore na výsostiach.“ 12 Achaz však povedal: „Nebudem žiadať, nebudem pokúšať …

4. adventná nedeľa A – slovo k prvému čítaniu (Iz 7,10–14) Viac

4. adventná nedeľa A – slovo k druhému čítaniu (Rim 1, 1-7)

Pavol, služobník Krista Ježiša, povolaný za apoštola, vybraný hlásať Božie evanjelium, ktoré Boh vopred prisľúbil vo Svätých písmach skrze svojich prorokov o svojom Synovi, ktorý podľa tela pochádza z Dávidovho …

4. adventná nedeľa A – slovo k druhému čítaniu (Rim 1, 1-7) Viac

3. adventná nedeľa A – slovo k prvému čítaniu (Iz 35,1-10)

1 Bude sa radovať vyschnutá zem, zaplesá a rozkvitne púšť. 2 Ako narcis vykvitne, zajasá, zaplesá a radosťou vykríkne. Bude obdarená nádherou Libanonu, krásou Karmelu a Sarona. Uvidia slávu Pána …

3. adventná nedeľa A – slovo k prvému čítaniu (Iz 35,1-10) Viac

3. adventná nedeľa A – slovo k druhému čítaniu (Jak 5, 7-10)

Bratia, buďte trpezliví až do Pánovho príchodu. Pozrite: aj roľník čaká na vzácnu úrodu zeme a trpezlivo čaká, kým nedostane včasný i neskorý dážď. Buďte aj vy trpezliví a posilnite …

3. adventná nedeľa A – slovo k druhému čítaniu (Jak 5, 7-10) Viac