3. adventná nedeľa C – slovo k prvému čítaniu (Sof 3,14–18a)

(14) Jasaj, dcéra sionská, plesaj, Izrael! Raduj sa a veseľ z plného srdca, dcéra jeruzalemská! (15) Pán zrušil tvoj rozsudok, odvrátil tvojich nepriateľov. Kráľ Izraela, Pán, je s tebou, neboj …

3. adventná nedeľa C – slovo k prvému čítaniu (Sof 3,14–18a) Viac

3. adventná nedeľa B – slovo k prvému čítaniu (Iz 61,1–2a.10–11)

(1) Duch Pána, Boha, je nado mnou, pretože ma Pán pomazal: poslal ma hlásať radostnú zvesť chudobným, uzdraviť skrúšených srdcom, oznámiť zajatým slobodu, väzneným prepustenie, (2a) ohlásiť rok milosti Pána. …

3. adventná nedeľa B – slovo k prvému čítaniu (Iz 61,1–2a.10–11) Viac

4. adventná nedeľa A – slovo k prvému čítaniu (Iz 7,10–14)

10 Pán prehovoril k Achazovi: 11 „Žiadaj znamenie od Pána, svojho Boha. Žiadaj ho, či v hĺbkach podsvetia, alebo hore na výsostiach.“ 12 Achaz však povedal: „Nebudem žiadať, nebudem pokúšať …

4. adventná nedeľa A – slovo k prvému čítaniu (Iz 7,10–14) Viac