Nedeľa Najsvätejšej Trojice C – komentár k prvému čítaniu (Prís 8, 22-31)

Toto hovorí Božia Múdrosť: „Pán ma vlastnil už na začiatku svojich ciest, od počiatku, skôr, ako urobil čokoľvek. Od večnosti som ustanovená, odpradávna, prv, ako povstal svet. Neboli ešte morské …

Nedeľa Najsvätejšej Trojice C – komentár k prvému čítaniu (Prís 8, 22-31) Viac