Pondelok po 2. veľkonočnej nedeli – slovo k prvému čítaniu (Sk 4,23–31)

(23) Keď Petra a Jána prepustili, išli k svojim a rozpovedali, čo im hovorili veľkňazi a starší. (24) Keď ich vypočuli, jednomyseľne pozdvihli hlas k Bohu a hovorili: „Pane, ty …

Pondelok po 2. veľkonočnej nedeli – slovo k prvému čítaniu (Sk 4,23–31) Viac

2. veľkonočná nedeľa A – slovo k prvému čítaniu (Sk 2,42–47)

Pokrstení sa (42) vytrvalo zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách. (43) Všetkých sa zmocňovala bázeň; prostredníctvom apoštolov sa dialo množstvo divov a …

2. veľkonočná nedeľa A – slovo k prvému čítaniu (Sk 2,42–47) Viac