2. nedeľa po Narodení Pána A – slovo k prvému čítaniu (Sir 24,1b–2.12–16)

1 Múdrosť sa chváli sama, aj u Boha má česť a uprostred svojho ľudu slávu. 2 V zhromaždení Najvyššieho otvára svoje ústa a vyvyšuje sa pred jeho zástupmi: 12 „Vtedy …

2. nedeľa po Narodení Pána A – slovo k prvému čítaniu (Sir 24,1b–2.12–16) Viac

4. adventná nedeľa A – slovo k prvému čítaniu (Iz 7,10–14)

10 Pán prehovoril k Achazovi: 11 „Žiadaj znamenie od Pána, svojho Boha. Žiadaj ho, či v hĺbkach podsvetia, alebo hore na výsostiach.“ 12 Achaz však povedal: „Nebudem žiadať, nebudem pokúšať …

4. adventná nedeľa A – slovo k prvému čítaniu (Iz 7,10–14) Viac

3. adventná nedeľa A – slovo k prvému čítaniu (Iz 35,1-10)

1 Bude sa radovať vyschnutá zem, zaplesá a rozkvitne púšť. 2 Ako narcis vykvitne, zajasá, zaplesá a radosťou vykríkne. Bude obdarená nádherou Libanonu, krásou Karmelu a Sarona. Uvidia slávu Pána …

3. adventná nedeľa A – slovo k prvému čítaniu (Iz 35,1-10) Viac