Krst Krista Pána – slovo k prvému čítaniu (Iz 42,1–4.6–7)

Toto hovorí Pán: 1 „Hľa, môj služobník, priviniem si ho; vyvolený môj, mám v ňom zaľúbenie. Vložil som na neho svojho ducha; právo prinesie národom. 2 Nebude kričať ani hlučne …

Krst Krista Pána – slovo k prvému čítaniu (Iz 42,1–4.6–7) Viac