13. nedeľa C – slovo k prvému čítaniu (1 Kr 19,16b.19–21)

Pán povedal Eliášovi: (16b) „Elizea, Safatovho syna z Abelmehuly, pomažeš za proroka namiesto seba.“ (19) Keď Eliáš zišiel z vrchu, našiel Elizea, Safatovho syna, orať na dvanástich záprahoch volov; sám …

13. nedeľa C – slovo k prvému čítaniu (1 Kr 19,16b.19–21) Viac

12. nedeľa C – slovo k prvému čítaniu (Zach 12,10–11; 13,1)

Toto hovorí Pán: (10) „Na Dávidov dom a na obyvateľov Jeruzalema vylejem ducha milosti a pokorných prosieb a budú hľadieť na mňa. A nad tým, ktorého prebodli, budú nariekať, ako …

12. nedeľa C – slovo k prvému čítaniu (Zach 12,10–11; 13,1) Viac

Nedeľa Najsvätejšej Trojice C – slovo k prvému čítaniu (Prís 8,22–31)

Toto hovorí Božia Múdrosť: (22) „Pán ma vlastnil už na začiatku svojich ciest, od počiatku, skôr, ako urobil čokoľvek. (23) Od večnosti som ustanovená, odpradávna, prv, ako povstal svet. (24) …

Nedeľa Najsvätejšej Trojice C – slovo k prvému čítaniu (Prís 8,22–31) Viac

7. veľkonočná nedeľa – slovo k prvému čítaniu (Sk 7,55–60)

Štefan, (55) plný Ducha Svätého, uprene sa zahľadel na nebo, uvidel Božiu slávu a Ježiša stáť po pravici Boha (56) a povedal: „Vidím otvorené nebo a Syna človeka stáť po …

7. veľkonočná nedeľa – slovo k prvému čítaniu (Sk 7,55–60) Viac

6. veľkonočná nedeľa – slovo k prvému čítaniu (Sk 15,1–2.22–29)

(1) Tu prišli niektorí z Judey a poúčali bratov: „Ak sa nedáte obrezať podľa Mojžišovho predpisu, nemôžete byť spasení.“ (2) Keď sa s nimi Pavol a Barnabáš dostali do sporu …

6. veľkonočná nedeľa – slovo k prvému čítaniu (Sk 15,1–2.22–29) Viac

5. veľkonočná nedeľa – slovo k prvému čítaniu (Sk 14,21b–27)

Pavol a Barnabáš (21b) sa vrátili do Lystry, Ikónia a Antiochie. (22) Posilňovali srdcia učeníkov a povzbudzovali ich, aby vytrvali vo viere a že do Božieho kráľovstva máme vojsť cez …

5. veľkonočná nedeľa – slovo k prvému čítaniu (Sk 14,21b–27) Viac

3. veľkonočná nedeľa – slovo k prvému čítaniu (Sk 5,27b–32.40b–41)

(27b) Veľkňaz začal vyšetrovať apoštolov. Opýtal sa ich: (28) „Nezakázali sme vám prísne učiť v tom mene?! A vy ste naplnili Jeruzalem svojím učením a chcete na nás uvaliť krv …

3. veľkonočná nedeľa – slovo k prvému čítaniu (Sk 5,27b–32.40b–41) Viac

2. veľkonočná nedeľa – slovo k prvému čítaniu (Sk 5,12–16)

(12) Rukami apoštolov sa dialo množstvo znamení a divov medzi ľudom. Všetci svorne zotrvávali v Šalamúnovom stĺporadí. (13) Ale nik iný sa k nim neodvážil pripojiť, no ľud ich velebil …

2. veľkonočná nedeľa – slovo k prvému čítaniu (Sk 5,12–16) Viac