5. veľkonočná nedeľa – slovo k prvému čítaniu (Sk 14,21b–27)

Pavol a Barnabáš (21b) sa vrátili do Lystry, Ikónia a Antiochie. (22) Posilňovali srdcia učeníkov a povzbudzovali ich, aby vytrvali vo viere a že do Božieho kráľovstva máme vojsť cez …

5. veľkonočná nedeľa – slovo k prvému čítaniu (Sk 14,21b–27) Viac

3. veľkonočná nedeľa – slovo k prvému čítaniu (Sk 5,27b–32.40b–41)

(27b) Veľkňaz začal vyšetrovať apoštolov. Opýtal sa ich: (28) „Nezakázali sme vám prísne učiť v tom mene?! A vy ste naplnili Jeruzalem svojím učením a chcete na nás uvaliť krv …

3. veľkonočná nedeľa – slovo k prvému čítaniu (Sk 5,27b–32.40b–41) Viac

2. veľkonočná nedeľa – slovo k prvému čítaniu (Sk 5,12–16)

(12) Rukami apoštolov sa dialo množstvo znamení a divov medzi ľudom. Všetci svorne zotrvávali v Šalamúnovom stĺporadí. (13) Ale nik iný sa k nim neodvážil pripojiť, no ľud ich velebil …

2. veľkonočná nedeľa – slovo k prvému čítaniu (Sk 5,12–16) Viac

Veľkonočná nedeľa – slovo k prvému čítaniu (Sk 10,34a.37–43)

(34a) Peter otvoril ústa a povedal: (37) „Vy viete, čo sa počnúc od Galiley po krste, ktorý hlásal Ján, dialo po celej Judei; (38) ako Boh pomazal Ježiša z Nazareta …

Veľkonočná nedeľa – slovo k prvému čítaniu (Sk 10,34a.37–43) Viac

4. pôstna nedeľa C – slovo k prvému čítaniu (Joz 5,9–12)

(9a) Pán povedal Jozuemu: „Dnes som z vás odstránil egyptskú potupu.“ (10) Synovia Izraela sa utáborili v Galgale a štrnásteho dňa mesiaca navečer slávili na jerišských stepiach Veľkú noc. (11) …

4. pôstna nedeľa C – slovo k prvému čítaniu (Joz 5,9–12) Viac